Identifikace a vážení popelnic

Cílem systému Efektivního odvozu komunálního odpadu je splnění legislativních požadavků pro nakládání s komunálním odpadem, řešení reklamací občanů a jejich informování, snížení ceny za odpad a v neposlední řadě motivace občana k ekologickému třídění odpadů.

Obec je povinna jednou ročně informovat občany o odděleném sběru odpadů, možnostech minimalizace vzniku komunálních odpadů a nákladech na provoz odpadového hospodářství. Obec je také povinna zabezpečit třídění odpadů tak, aby množství oddělených recyklovatelných složek v roce 2025 činilo 60 % z celkové hmotnosti odpadu.

 

Popelnice

Jaké informace můžeme občanům publikovat?

 • kolik daná čtvrť produkuje odpadu
 • z jakých ulic se skládá
 • kde jsou popelnice a kontejnery
 • počet popelnic dle druhu odpadu
 • množství separovaného odpadu v jednotlivých měsících
 • poměr ke směsnému komunálnímu odpadu
 • historii sběru a třídění odpadu

Jak zajistit vyšší úroveň třídění?

Rozdělíme město na čtvrtě, kde měříme výsledky třídění odpadu a publikujeme výsledky třídění na internetových stránkách města. Osvěta o třídění probíhá na školách, besedách s občany a při účtování poplatků.

 

Cílem je více třídit

Jeden občan vyprodukuje průměrně 351 kg komunálního odpadu. Pokud občan vytřídí o 5 % více, snížíme váhu komunálního odpadu o 17,5 kg. Např. pro město Havířov to znamená snížení komunálního odpadu ročně o 1 242 tun, úspora je 1 304 100 Kč za uložení 1 242 tun odpadu na skládku.

A občanovi přináší snížení poplatku o částku za uložení odpadu na skládku.

Jaké informace EOKO poskytuje?

 • každý týden se aktualizuje počet popelnic v terénu
 • zobrazení nádob na mapě podle typu
 • po každém svozu se aktualizuje poloha
 • grafické rozmístění popelnic v mapách Google
 • grafické rozmístění popelnic ve městě funguje i v mapách Seznamu, kde je vidět čísla popisné
 • seznam vlastníků popelnic
 • seznam popelnic podle evidenčních čísel
 • datum nasazení popelnice (nasazení systému) a datum posledního výsypu
 • datum – je možno přesouvat popelnice mezi sklady
 • nové – v terénu – vyřazené
 • kolik dané auto vysypalo neoznačených popelnic v zadaný den
 • kde jsou neoznačené popelnice na mapě
 • kdy auto bylo na skládce, kolik činil svoz, kolik provedli výsypů
 • při zadání čísla popelnice vidíme posledních 10 výsypů a hmotnost

Spolehlivost

 • spolehlivost načtení kódu nádoby je větší než 99 %
 • spolehlivost určení výklopu u nádob bez štítku je větší než 99 %
mapa popelnic

 

Jak EOKO funguje

EOKO

Kontaktujte nás

NONSTOP dispečink
ONI system
+ 420 737 900 300

Obchodní oddělení
ONI system
+ 420 734 427 427

Účetní oddělení
ONI system
+ 420 553 036 753