Identifikace a vážení popelnic

Cílem systému Efektivního odvozu komunálního odpadu je splnění legislativních požadavků pro nakládání s komunálním odpadem, řešení reklamací občanů a jejich informování, snížení ceny za odpad a v neposlední řadě motivace občana k ekologickému třídění odpadů.

Obec je povinna jednou ročně informovat občany o odděleném sběru odpadů, možnostech minimalizace vzniku komunálních odpadů a nákladech na provoz odpadového hospodářství. Obec je také povinna zabezpečit třídění odpadů tak, aby množství oddělených recyklovatelných složek v roce 2025 činilo 60 % z celkové hmotnosti odpadu.

 

Popelnice

Jaké informace můžeme občanům publikovat?

  • kolik daná čtvrť produkuje odpadu
  • z jakých ulic se skládá
  • kde jsou popelnice a kontejnery
  • počet popelnic dle druhu odpadu
  • množství separovaného odpadu v jednotlivých měsících
  • poměr ke směsnému komunálnímu odpadu
  • historii sběru a třídění odpadu

Jak zajistit vyšší úroveň třídění?

Rozdělíme město na čtvrtě, kde měříme výsledky třídění odpadu a publikujeme výsledky třídění na internetových stránkách města. Osvěta o třídění probíhá na školách, besedách s občany a při účtování poplatků.

 

Cílem je více třídit

Jeden občan vyprodukuje průměrně 351 kg komunálního odpadu. Pokud občan vytřídí o 5 % více, snížíme váhu komunálního odpadu o 17,5 kg. Např. pro město Havířov to znamená snížení komunálního odpadu ročně o 1 242 tun, úspora je 1 304 100 Kč za uložení 1 242 tun odpadu na skládku.

A občanovi přináší snížení poplatku o částku za uložení odpadu na skládku.

Kontaktujte nás

NONSTOP dispečink
ONI system
+ 420 737 900 300

Obchodní oddělení
ONI system
+ 420 734 427 427

Účetní oddělení
ONI system
+ 420 553 036 753