Na základě GDPR, které vstoupilo v účinnost 25. 5. 2018, jsme povinni vás informovat o tom, jak zacházíme s vašimi osobními daty. V tento den, všichni (tedy i vy), kdo na území Evropské unie zpracováváte osobní údaje, byste měli Nařízení plnit. A to kdykoliv budete s osobními údaji pracovat.

 

CO JE TO GDPR?

GDPR je jedním z často skloňovaných slov dneška. GDPR znamená zkratku pro General Data Protection Regulation neboli nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“). Nařízení, jak jsme jej definovali v předchozí větě, a GDPR jsou tedy jedno a totéž.

 

KDO JE SPRÁVCE?

Ve vztahu k produktům a službám společnosti NAM system, a.s., která vyvíjí a vyrábí produkty a služby ONI system, je významné, kdo je tzv. správcem ve vztahu k osobním údajům, které společnost NAM system, a.s. získá při spolupráci s vámi (tedy tím, že užíváte naše služby a produkty). Dle Nařízení je správcem ten, kdo určil účely a prostředky nakládání s osobními údaji. Více informací naleznete v:

GDPR – vysvětlení pojmů.pdf

GDPR – povinnosti správce.pdf

 

KDY JSTE SPRÁVCEM?

Správcem jste tehdy, pokud využíváte služeb NAM system k poskytování služeb vašim klientům či zákazníkům nebo máte vlastní zaměstnance, kteří participují na používání služeb NAM system. Pokud jde o většinu osobních údajů, jste správcem vy, protože vy jste rozhodli, že budete osobní údaje předávat společnosti NAM system, a.s. Abychom vám pomohli splnit vaše povinnosti, připravili jsme pro Vás soubor obecných informací a také podrobnější dokumentaci k ONI system produktům dle Nařízení. Dokumenty budete potřebovat, pokud vás navštíví úředník z Úřadu pro ochranu osobních údajů a zeptá se, jak máte chráněná data, která zadáváte do ONI system nebo jsou zjištěná používáním GPS a rádiových jednotek ONI system:

 

Pokud využíváte GPS a rádiové monitorování objektů divize ONI system, podívejte se na:

 

Potřebujete-li s námi uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů v ONI system, stáhněte si její elektronicky podepsaný návrh zde:  Smlouva o zpracování osobních údajů NAM system.pdfNávrh smlouvy buď podepište elektronickým podpisem nebo si smlouvu vytiskněte a podepište. Zároveň si můžete stáhnout i Pravidla ochrany osobních údajů ONI system.pdf, které jsou Přílohou 1 této smlouvy.

 

 

KDY JE SPRÁVCEM NAM SYSTEM, A.S.?

Jsou však případy, kdy je správcem ve smyslu Nařízení společnost NAM system, a.s. Je tomu, pokud jde o osobní údaje identifikující Vás jako stranu smlouvy či zákazníka společnosti NAM system, a.s., Vaše kontaktní, fakturační, platební a dodací údaje, údaje o zboží a poskytovaných službách a Vaší platební historii. Ve vztahu k těmto údajům je správcem společnost NAM system, a.s. Jak společnost s těmito osobními údaji nakládá a jak je chrání, je popsáno zde:

GDPR – Informace subjektu údajů_NAM system.pdf

GDPR-Zásady zpracování osobních údajů NAM system.pdf

 

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost ustanovila pověřence pro ochranu osobních údajů.
Kontaktní údaje pověřence:
Ing. Pavel Tač
e-mail: info@nam.cz

UPOZORNĚNÍ

Veškeré uvedené dokumenty vychází ze stavu legislativy a výkladových stanovisek známých v době jejich vydání (květen 2018). Některé důležité právní předpisy v této oblasti existují pouze v návrzích (Nařízení ePrivacy, nový český zákon o ochraně osobních údajů). Ty mohou přinést nové povinnosti, nebo naopak stávající povinnosti zmírnit. Stejně tak výkladová stanoviska podléhají neustálému upřesňování a změnám. Jde o živý a poměrně komplikovaný systém. I přes veškerou snahu po přesnosti a správnosti, může budoucí vývoj ukázat, že některé dokumenty bude třeba přepracovat. Stejně tak právní předpisy jsou pouze obecné a k jejich naplnění vede mnoho cest, jež mohou být všechny správné. Nepodléhejte, prosím, pocitu, že to, že někde jinde, GDPR zavádějí jinak, nebo prostřednictvím jiných postupů a dokumentů, znamená, že Vy to děláte špatně. GDPR nestanoví až na výjimky žádné procesy, jak jej provádět – tedy jak provést soupis údajů, popis zpracování analýzu rizik atp. Důležité je nepodlehnout pocitu, že lepší je nedělat nic. V případě kontroly ze strany úřadu budou nejpřísněji postihovány právě případy nečinnosti.

 

MÁM DOTAZ OHLEDNĚ GDPR NEBO ŽÁDÁM O ZMĚNU ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zde můžete uplatnit svá práva (např. odvolání souhlasu či námitku), nebo vznést dotazy a připomínky. Prosím vyplňte následující informace: 

Nevíte, jak zavést GDPR u vás ve firmě? Máme pro vás jednoduchý návod. Stačí ho jen vyplnit a máte po starostech.

 

OBJEDNEJTE SI BALÍČEK ONI GDPR PRO FIRMY – 1. ČÁST

Podívejte se, co všechno v balíčku dostanete. Chci se podívat.

OBJEDNEJTE SI BALÍČEK ONI GDPR PRO FIRMY – 2. ČÁST

Jedná se o další vzory dokumentů a zodpovězení otázek, na které jsme zjistili odpovědi do června 2018. Chci se podívat.

Ondřej Bohniat „GDPR pro mne představovalo problém, se kterým jsem si neuměl poradit. Díky vzorům z ONI GDPR jsem zjistil, že řešení je docela jednoduché.“

Ondřej Bohniat
jednatel
EParts Group s.r.o.

Pavlína Hanzelková „Patřím mezi drobné podnikatele, živnostníky, kterých se zákon o ochraně osobních údajů samozřejmě týká, protože používám a zpracovávám data svých klientů. Produkt  ONI GDPR je první nástroj, se kterým jsem se setkala, který uchopil teoretická školení do praxe. Díky tomuto produktu si mohu udělat analýzu, co konktrétně se mé firmy týká a jak nastavit procesy, aby byly splněny podmínky zákona. Dále  umožňuje zpracovat podklady pro případnou kontrolu nebo dotazy zákazníků, ze kterých je zřejmé, jak s citlivými daty nakládáte, protože obsahuje i potřebné formuláře. Doporučuji všem firmám, kteří tuto oblast dosud nemají zpracovanou a potřebují ještě před platností zákona udělat potřebné kroky.“

Pavlína Hanzelková
osobní a firemní kouč
lektor a mentor“

Kontaktujte nás

NONSTOP dispečink
ONI system
+ 420 737 900 300

Obchodní oddělení
ONI system
+ 420 734 427 427

Účetní oddělení
ONI system
+ 420 553 036 753