Sledujte pracovní dobu svých zaměstnanců díky našim docházkovým jednotkám – a to i v terénu.

Lámete si neustále hlavu s evidencí docházky v terénu? Řešíte neustále zbytečné časové prostoje, ke kterým dochází vlivem zdlouhavých cest do sídla firmy jen za účelem zaevidování docházky zaměstnance? Využili byste tento promarněný čas raději pro samotnou práci dělníků na stavbě, ale bojíte se, že papírová evidence docházky nebude vždy vyplněna svědomitě a nechce se vám s její kontrolou ztrácet čas? Na všechny tyto otázky vám nabízíme snadné řešení v podobě docházkových jednotek, pomocí kterých provedete evidenci docházky elektronicky, a to snadno přímo v místě výkonu práce, ať už se jedná o staveniště či jiné prostory.

VÝHODY ONI DOCHÁZKY

• evidence docházky v místě výkonu práce (vozidlo, mobilní objekt, v terénu, v sídle firmy)

• data jsou aktualizována okamžitě skrze GMS síť ve webové aplikaci ONI system

• snadná integrace do docházkových systémů třetích stran

• nezávislost na dostupnosti elektrické sítě

• přesné určení typu docházkové události (příchod, odchod, lékař, přestávka apod.)

• zaznamenání času i GPS polohy docházkové události

• konec zdlouhavým papírovým evidencím docházky.


PODPOROVANÉ ZPŮSOBY IDENTIFIKACE


JAK TO CELÉ FUNGUJE?

1. Na docházkové jednotce se navolí požadovaný docházkový stav (Příchod, Odchod apod.) a přiloží se identifikační čip/karta.

Docházková jednotka

 

2. Jednotka po přiložení čipu/karty provede uložení a odeslání dat na server (Docházkový stav, Identifikace osoby, Čas a GPS poloha).
Následně jsou
data jsou vizualizována ve webové  aplikaci ONI system.

Docházka

 

3. Data lze následně zpracovat za pomocí dodávané tabulky v Excelu, popřípadě je lze přenést do systémů třetích stran za pomocí API
(například do IS systému Helios, K2 apod.)

Systémy třetích stran

 

Výstup v Excelu

Kontaktujte nás

NONSTOP dispečink
ONI system
+ 420 737 900 300

Obchodní oddělení
ONI system
+ 420 734 427 427

Účetní oddělení
ONI system
+ 420 553 036 753