INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Smluvní vztahy

Společnost NAM system, a.s. se sídlem: U Pošty 1163/13, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá, IČ: 25862731, číslo spisové značky: B 2365 – KS v Ostravě, emailový kontakt: gdpr@onisystem.cz, jako správce osobních údajů (dále jen „Správce”) Vás tímto v souladu nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „nařízení”), informuje o zpracování vašich osobních údajů.

I. Účel zpracování osobních údajů

  • Identifikace za účelem uzavření smlouvy a jejího následného plnění.
  • Plnění zákonných povinností (daňové zákony, zákon o účetnictví…)
  • Vymáhání nároků ze smlouvy a obrana proti nárokům

II. Právní základ pro zpracování

  • plnění smlouvy
  • plnění zákonných povinností Správce
  • oprávněný zájem Správce

III. Příjemci osobních údajů

  • Údaje nebudou předávány třetím stranám s výjimkou předání pro účely řádného plnění smlouvy (dopravce), předání na základě zákonné povinnosti a případného předávání osobám, které Správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Osobní údaje nejsou předávány do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

IV. Poučení o vašich právech

Máte za podmínek uvedených nařízení právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

V. Podrobné informace

Podrobné informace o zpracování osobních údajů Správce naleznete zde: GDPR – Zásady zpracování osobních údajů NAM system.pdf

VI. Pravidla využívání cookies a dalších technologií

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti a chování uživatelů soubory cookie a další technologie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Ukládání cookies můžete odmítnout např. tím, že web zobrazíte v anonymním prohlížeči.

Podrobné informace o cookies a dalších technologiích naleznete zde: Prohlášení cookies.pdf

Kontaktujte nás

NONSTOP dispečink
ONI system
+ 420 737 900 300

Obchodní oddělení
ONI system
+ 420 734 427 427

Účetní oddělení
ONI system
+ 420 553 036 753