Vaši zaměstnanci v terénu nezvedají telefon, zato zákazník volá co minutu s otázkou, kdy už u něj váš technik bude.

Vaše ratolesti běhají venku kdoví kde a vy umíráte strachem, když už měly být z kroužku zpátky doma. Zjistěte si pomocí ONI system sami, kde se vlastně pohybují a kde se právě nacházejí.

Máte na nás nějakou otázku? Chcete si zdarma vyzkoušet základní monitorování? Vyplňte následující informace a my se vám ozveme.

 • Vámi poskytnuté osobní údaje použijeme jen k vyřízení Vaší žádosti. Budeme je uchovávat po dobu nezbytnou k prokázání reakce na Vaši žádost. Více informací naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů pro obchodní partnery a další osoby.

Nabídka na míru osobní auta

Nechte si spočítat nabídku přímo pro váš vozový park

  Vaše jméno

  Název firmy

  Váš telefon

  Váš e-mail

   

  UMÍTE VYÚČTOVAT SOUKROMÉ KILOMETRY

  Vyúčtování soukromých kilometrů uděláte na pár kliknutí a případné omyly řidičů napravíte za pár vteřin. Všichni řidiči si mohou údaje v knize jízd jednoduše zkontrolovat. Potřebné změny mohou provést sami a k vám se na stůl dostanou až údaje opravené. Stačí je jen schválit. 

   

  Vyúčtování soukromých kilometrů

  VÍTE, ŽE VOZIDLO ZE ZÓNY VYJELO

  Necháváte své auto zaparkované na konkrétním místě? Nastavte si zónu na běžné místo parkování a vyberte si čas, kdy se má auto hlídat. Když auto během této doby oblast opustí, hned se o tom dozvíte. 

   

  Výjezd vozidla ze zóny - krádež vozidla

  Plošina

  Luxusní auta SMS a emailové notifikace

  NECHTE SI POSÍLAT UPOZORNĚNÍ SMS NEBO EMAILEM

  Chcete mít přehled o tom, co se s vozidlem děje? V ONI system webovém portálu si můžete nastavit, na jaké události chcete být okamžitě upozornění SMS nebo emailem. Určete si koho a kdy máme na tyto události upozornit. Když ke sledované situaci dojde, můžete ji ihned řešit.

  Příklady SMS a emailových upozornění:

   

  Otevření dveří nebo nákladového prostoru

  Otevření kapoty nebo krytu motorového prostoru

  Stisknutí tísňového (panik) tlačítka

  Havárie vozidla

  Upozornění na podezřelé úbytky paliva

  Vybití záložní baterie

  a další

  Notifikace SMS nebo emailem GPS sledování

  VÍTE, ŽE VOZIDLO BYLO VE VYMEZENÉ OBLASTI PŘÍLIŠ DLOUHO

  Dodáváte zboží svým pravidelným odběratelům? Platíte penále, když vozidla nevyloží zboží na určených místech včas? Nastavte si maximální dobu, za kterou by měli mít řidiči zboží vyloženo. Přijela auta včas a odběratel jim neumožnil vyložit náklad? Nechte si poslat zprávu a situaci řešte.

  Máte stanovenou obědovou přestávku a místa, kam jezdí zaměstnanci na oběd? Zlepšete chování zaměstnanců, kteří na obědě tráví příliš mnoho času.

  Díky hlídání stání ve vymezené oblasti nad povolenou dobu dostanete obratem upozornění, u kterého vozidla k těmto situacím dochází.

  CHCETE SE PORADIT? NECHTE SI SPOČÍTAT NABÍDKU NA MÍRU

  Vyplňte požadované údaje a do pole poznámka popište, jakou situaci chcete pomocí GPS zařízení řešit. Ozveme se vám. 

   Vaše jméno

   Název firmy

   Váš telefon

   Váš e-mail

   Počet vozidel

       VÝVOJ APLIKACÍ NA MÍRU

   Každý obor i samotné podnikání má svá specifika. Když vašim potřebám stávající řešení ONI system nestačí, stačí se nám ozvat a najdeme společnou cestu. Vývoj aplikací na míru znamená  skloubit Váš expertní pohled na problematiku a naše zkušenosti s GPS monitorováním.

    

   Jak pro vás můžeme ONI system přizpůsobit?

   vytvořit nové sestavy, grafy, upravit mapové podklady,
   vyvinout nové GPS zařízení speciálně pro vaše vozidla, stroje nebo mobilní objekty
   napojit vaše data z ONI system do libovolného informačního systému nebo aplikace 3. stran
   udělat pro vaše potřeby aplikace na míru, včetně těch pro mobilní zařízení Android a iOS

    

   Jak si říct o nabídku na míru?

   Dejte nám vědět přes kontaktní formulář:

    Vaše jméno

    Váš telefon

    Váš e-mail

    Váš kraj

     

    DOPORUČENÉ PRODUKTOVÉ BALÍČKY

    Podívejte se na doporučené produktové balíčky pro osobní auta. Chcete se poradit nebo spočítat cenu přímo pro váš vozový park? Nechte si spočítat nabídku na míru.

    SLEDOVÁNÍ

    3 500 Kč bez DPH
    a k tomu měsíční poplatky a montáž dle typu vozu
    Základní balíček monitorování vozidla, obsahuje hlídání havárie (e-call)  
    mobil web
    Četnost posílání poloh co 5 minut
    havarie nehoda-na-parkovisti odtah kradez-kol
    Napojení na CAN bus
    tlacitko pco 24hodin radio
    Záložní baterie, Imobilizace

    SLEDOVÁNÍ PLUS

    4 490 Kč bez DPH
    a k tomu měsíční poplatky a montáž dle typu vozu
    Rozšířený balíček monitorování vozidla s automatickým hlídáním vozidla otřesovým čidlem
    mobil web
    Četnost posílání poloh co 5 minut
    havarie nehoda-na-parkovisti odtah kradez-kol
    Napojení na CAN bus
    tlacitko pco 24hodin radio
    Záložní baterie, Imobilizace

    SLEDOVÁNÍ PLUS S IMOBILIZACÍ

    5 140 Kč bez DPH
    a k tomu měsíční poplatky a montáž dle typu vozu
    Rozšířený balíček monitorování vozidla s automatickým hlídáním vozidla otřesovým čidlem a dodatečným zabezpečením
    mobil web
    Četnost posílání poloh co 1 minutu
    havarie nehoda-na-parkovisti odtah kradez-kol
    Napojení na CAN bus
    tlacitko pco 24hodin radio
    Záložní baterie, Imobilizace

    JAKÁ UPOZORNĚNÍ VÁM MŮŽEME POSÍLAT?

    CHCETE KOUPIT GPS TRACKER NCL 21 VČETNĚ MOBILNÍ A WEBOVÉ APLIKACE ONI SYSTEM?

    Vyplňte požadované údaje a my se Vám ozveme.

     Vaše jméno

     Název firmy

     Adresa

     Váš telefon

     Váš e-mail

     Počet GPS trackerů NCL 21 včetně mobilní a webové aplikace ONI system

           ODHLÁŠENÍ ZE ZASÍLÁNÍ NEWSLETTERU

      Vaše jméno

      Název firmy

      Váš e-mail

       

      test

       Jméno

       Příjmení

       Váš telefon

       Váš e-mail

       Nakupujete na firmu?

       Název firmy

       IČO

       Vypište vozidla

       Místo instalace

       Chci přepínač typu jízdy služební/soukromá?

       Chci identifikaci řidiče?

        

       KONTROLA A ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI ZÁVODŮ

       Organizujete závody a potřebujete koordinovat jednotlivé lidi a vozidla v terénu? Chcete, aby návštěvníci akce viděli, kde aktuálně závodníci jedou? Potřebujete zkontrolovat, že závodníci dodržují předepsaná pravidla? Dejte jim GPS zařízení NCL 21. Ve webové a mobilní aplikaci jednoduše zobrazíte, kde se jednotliví soutěžící a organizační složky pohybují, a zkontrolujete projetou trasu a rychlost jízdy.

       Podmínky akce Odměna za doporučení

       NAM system, a.s. , U Pošty 1163/13, Havířov – Prostřední Suchá, PSČ 735 64, IČ 25862731 pořádá reklamní akci „Odměna za doporučení“ za dále stanovených podmínek:

       Povinnosti a práva NAM system, a.s.:

       1. NAM system, a.s. poskytne odměnu zákazníkovi, který doporučí jiného zákazníka, jenž si koupí zboží a uzavře smlouvu na jedno a více vozidel s ONI system. Odměna za jedno vozidlo s ONI system jsou 3 měsíce provozu systému zdarma.  Počet měsíců se násobí počtem kusů zakoupených jednotek při prvnímu nákupu doporučeného zákazníka. 
       2. NAM system, a.s. doporučeného zákazníka osloví, představí výhody ONI system, a vše potřebné.
       3. NAM system, a.s. poskytne odměnu zákazníkovi nejdříve od kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém dojde ke splnění podmínky, že doporučený zákazník s námi uzavře smlouvu na využívání služeb GPS sledování vozidel a uhradí zboží. Odměna se započítá od příštího zúčtovacího období zákazníka.
       4. Nárok na plnění z této akce zaniká v případě, že se obchod neuskuteční do jednoho roku od předání doporučení nebo v případě, že při předání kontaktu již s doporučeným zákazníkem aktivně jednáme.
       5. NAM system, a.s. si vyhrazuje právo měnit kdykoliv v průběhu akce podmínky. Změna je vždy účinná okamžikem jejího zveřejnění na veřejných stránkách ONI system.

       Povinnosti a práva zákazníka:

       1. Zákazník předá společnosti NAM system, a.s. kontakt na doporučeného zákazníka.
       2. Předání kontaktu proběhne vyplněním formuláře na https://www.onisystem.cz/kontakty/sluzby-zdarma/
       3. Kontaktem na doporučeného zákazníka se rozumí jeho IČ, název společnosti, jméno, příjmení, telefonický kontakt.
       4. Doporučený zákazník je od Zákazníka seznámen se skutečností, že předává jeho kontaktní informace naší společnosti.
       5. Zákazník není pro účely získání odměny nijak omezen počtem doporučení.

       Vymezení pojmů Pro účely tohoto dokumentu se rozumí:

       1. „Zákazník“ je osoba, které využívá služby pro monitorování vozidel ONI system, k němuž využívá aktivní služby.
       2.  „Doporučený zákazník“ je osoba, která ke dni sjednání smlouvy o monitorování vozidla nemá uzavřenou žádnou jinou smlouvu se společností NAM system, a.s.
        Za doporučeného zákazníka pro účely těchto podmínek se považuje pouze takový subjekt, který se společností NAM system, a.s. sjedná smlouvu o poskytování služeb ONI system.
       3. „Odměna“ je 3 měsíce provozu zdarma.

        

       Poskytnutím Odměny za doporučení nejsou dotčeny jiné poplatky.

       5.12.2018

       Máte na nás nějakou otázku? Chcete si zdarma vyzkoušet základní monitorování? Vyplňte následující informace a my se vám ozveme.

       • Vámi poskytnuté osobní údaje použijeme jen k vyřízení Vaší žádosti. Budeme je uchovávat po dobu nezbytnou k prokázání reakce na Vaši žádost. Více informací naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů pro obchodní partnery a další osoby.

       VAGÓNOVÁ JEDNOTKA

       Vagónovou jednotku lze využít všude tam, kde je kladen důraz na dlouho výdrž baterie na jedno nabití a snadné přichycení na magnetický povrch. Svými možnostmi se přímo nabízí pro využití sledování vagónů, kde při posílání minutových poloh jednou za půl hodiny zvládne jednotka na jedno nabití urazit až 100.000 km.

       Samozřejmě je možné nastavit jednotku i tak, aby polohy posílala častěji či méně často. Výdrž na jedno nabití se pak může vyšplhat až na 3 roky.

       Jednotka je umístěna ve speciální IP krabici, které zajišťuje voděodolnost jednotky a lze ji tak snadno umístit i na venkovní části. Jednotku není potřeba externě napájet, jelikož již sama obsahuje velkou interní baterii o velikosti 25 Ah. Jednotka se nabíjí bezdrátově, to znamená, že ji postačí přiložit na bezdrátovou nabíjecí podložku a o nic víc se již nemusíte starat.

        

       Vagónová jednotka Technické parametry zařízení:

       Rozměry:                                         158 x 91 x 69 mm

       Hmotnost:                                       1080 g

       Přídržná síla magnetů:                  100 kg

       Komunikační pásma:                     850/900/1800/1900 MHz, 2G, GPRS

       Baterie:                                              Li-Ion 25Ah/3.2 V

       Bezdrátové nabíjení:                       Qi standard, max. 5W, WPC 1.1

       Rozsah provozních teplot:             -20 °C až 55 °C

       Stupeň krytí:                                     IP 67

       Kontaktujte nás

       NONSTOP dispečink
       ONI system
       + 420 737 900 300

       Obchodní oddělení
       ONI system
       + 420 734 427 427

       Účetní oddělení
       ONI system
       + 420 553 036 753