Vaši zaměstnanci v terénu nezvedají telefon, zato zákazník volá co minutu s otázkou, kdy už u něj váš technik bude.

Vaše ratolesti běhají venku kdoví kde a vy umíráte strachem, když už měly být z kroužku zpátky doma. Zjistěte si pomocí ONI system sami, kde se vlastně pohybují a kde se právě nacházejí.

Máte na nás nějakou otázku? Chcete si zdarma vyzkoušet základní monitorování? Vyplňte následující informace a my se vám ozveme.

 • Vámi poskytnuté osobní údaje použijeme jen k vyřízení Vaší žádosti. Budeme je uchovávat po dobu nezbytnou k prokázání reakce na Vaši žádost. Více informací naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů pro obchodní partnery a další osoby.

Nabídka na míru osobní auta

Nechte si spočítat nabídku přímo pro váš vozový park

Vaše jméno

Název firmy

Váš telefon

Váš e-mail

 

UMÍTE VYÚČTOVAT SOUKROMÉ KILOMETRY

Vyúčtování soukromých kilometrů uděláte na pár kliknutí a případné omyly řidičů napravíte za pár vteřin. Všichni řidiči si mohou údaje v knize jízd jednoduše zkontrolovat. Potřebné změny mohou provést sami a k vám se na stůl dostanou až údaje opravené. Stačí je jen schválit. 

 

Vyúčtování soukromých kilometrů

VÍTE, ŽE VOZIDLO ZE ZÓNY VYJELO

Necháváte své auto zaparkované na konkrétním místě? Nastavte si zónu na běžné místo parkování a vyberte si čas, kdy se má auto hlídat. Když auto během této doby oblast opustí, hned se o tom dozvíte. 

 

Výjezd vozidla ze zóny - krádež vozidla

Plošina

Luxusní auta SMS a emailové notifikace

NECHTE SI POSÍLAT UPOZORNĚNÍ SMS NEBO EMAILEM

Chcete mít přehled o tom, co se s vozidlem děje? V ONI system webovém portálu si můžete nastavit, na jaké události chcete být okamžitě upozornění SMS nebo emailem. Určete si koho a kdy máme na tyto události upozornit. Když ke sledované situaci dojde, můžete ji ihned řešit.

Příklady SMS a emailových upozornění:

 

Otevření dveří nebo nákladového prostoru

Otevření kapoty nebo krytu motorového prostoru

Stisknutí tísňového (panik) tlačítka

Havárie vozidla

Upozornění na podezřelé úbytky paliva

Vybití záložní baterie

a další

Notifikace SMS nebo emailem GPS sledování

VÍTE, ŽE VOZIDLO BYLO VE VYMEZENÉ OBLASTI PŘÍLIŠ DLOUHO

Dodáváte zboží svým pravidelným odběratelům? Platíte penále, když vozidla nevyloží zboží na určených místech včas? Nastavte si maximální dobu, za kterou by měli mít řidiči zboží vyloženo. Přijela auta včas a odběratel jim neumožnil vyložit náklad? Nechte si poslat zprávu a situaci řešte.

Máte stanovenou obědovou přestávku a místa, kam jezdí zaměstnanci na oběd? Zlepšete chování zaměstnanců, kteří na obědě tráví příliš mnoho času.

Díky hlídání stání ve vymezené oblasti nad povolenou dobu dostanete obratem upozornění, u kterého vozidla k těmto situacím dochází.

CHCETE SE PORADIT? NECHTE SI SPOČÍTAT NABÍDKU NA MÍRU

Vyplňte požadované údaje a do pole poznámka popište, jakou situaci chcete pomocí GPS zařízení řešit. Ozveme se vám. 

Vaše jméno

Název firmy

Váš telefon

Váš e-mail

Počet vozidel

 VÝVOJ APLIKACÍ NA MÍRU

Každý obor i samotné podnikání má svá specifika. Když vašim potřebám stávající řešení ONI system nestačí, stačí se nám ozvat a najdeme společnou cestu. Vývoj aplikací na míru znamená  skloubit Váš expertní pohled na problematiku a naše zkušenosti s GPS monitorováním.

 

Jak pro vás můžeme ONI system přizpůsobit?

vytvořit nové sestavy, grafy, upravit mapové podklady,
vyvinout nové GPS zařízení speciálně pro vaše vozidla, stroje nebo mobilní objekty
napojit vaše data z ONI system do libovolného informačního systému nebo aplikace 3. stran
udělat pro vaše potřeby aplikace na míru, včetně těch pro mobilní zařízení Android a iOS

 

Jak si říct o nabídku na míru?

Dejte nám vědět přes kontaktní formulář:

Vaše jméno

Váš telefon

Váš e-mail

Váš kraj

 

DOPORUČENÉ PRODUKTOVÉ BALÍČKY

Podívejte se na doporučené produktové balíčky pro osobní auta. Chcete se poradit nebo spočítat cenu přímo pro váš vozový park? Nechte si spočítat nabídku na míru.

SLEDOVÁNÍ

3500 Kč bez DPH
+ měsíční poplatky
Základní balíček monitorování vozidla, obsahuje hlídání havárie (e-call)  
mobil web
Četnost posílání poloh co 5 minut
havarie nehoda-na-parkovisti odtah kradez-kol
Napojení na CAN bus
tlacitko pco 24hodin radio
Záložní baterie, Imobilizace

SLEDOVÁNÍ PLUS

4 490 Kč bez DPH
+ měsíční poplatky
Rozšířený balíček monitorování vozidla s automatickým hlídáním vozidla otřesovým čidlem
mobil web
Četnost posílání poloh co 5 minut
havarie nehoda-na-parkovisti odtah kradez-kol
Napojení na CAN bus
tlacitko pco 24hodin radio
Záložní baterie, Imobilizace

SLEDOVÁNÍ PLUS S IMOBILIZACÍ

5 140 Kč bez DPH
+ měsíční poplatky
Rozšířený balíček monitorování vozidla s automatickým hlídáním vozidla otřesovým čidlem a dodatečným zabezpečením
mobil web
Četnost posílání poloh co 1 minutu
havarie nehoda-na-parkovisti odtah kradez-kol
Napojení na CAN bus
tlacitko pco 24hodin radio
Záložní baterie, Imobilizace

JAKÁ UPOZORNĚNÍ VÁM MŮŽEME POSÍLAT?

CHCETE KOUPIT GPS TRACKER NCL 21 VČETNĚ MOBILNÍ A WEBOVÉ APLIKACE ONI SYSTEM?

Vyplňte požadované údaje a my se Vám ozveme.

Vaše jméno

Název firmy

Adresa

Váš telefon

Váš e-mail

Počet GPS trackerů NCL 21 včetně mobilní a webové aplikace ONI system

 ODHLÁŠENÍ ZE ZASÍLÁNÍ NEWSLETTERU

Vaše jméno

Název firmy

Váš e-mail

 

test

Jméno

Příjmení

Váš telefon

Váš e-mail

Nakupujete na firmu?

Název firmy

IČO

Vypište vozidla

Místo instalace

Chci přepínač typu jízdy služební/soukromá?

Chci identifikaci řidiče?

 

KONTROLA A ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI ZÁVODŮ

Organizujete závody a potřebujete koordinovat jednotlivé lidi a vozidla v terénu? Chcete, aby návštěvníci akce viděli, kde aktuálně závodníci jedou? Potřebujete zkontrolovat, že závodníci dodržují předepsaná pravidla? Dejte jim GPS zařízení NCL 21. Ve webové a mobilní aplikaci jednoduše zobrazíte, kde se jednotliví soutěžící a organizační složky pohybují, a zkontrolujete projetou trasu a rychlost jízdy.

Podmínky akce Odměna za doporučení

NAM system, a.s. , U Pošty 1163/13, Havířov – Prostřední Suchá, PSČ 735 64, IČ 25862731 pořádá reklamní akci „Odměna za doporučení“ za dále stanovených podmínek:

Povinnosti a práva NAM system, a.s.:

 1. NAM system, a.s. poskytne odměnu zákazníkovi, který doporučí jiného zákazníka, jenž si koupí zboží a uzavře smlouvu na jedno a více vozidel s ONI system. Odměna za jedno vozidlo s ONI system jsou 3 měsíce provozu systému zdarma.  Počet měsíců se násobí počtem kusů zakoupených jednotek při prvnímu nákupu doporučeného zákazníka. 
 2. NAM system, a.s. doporučeného zákazníka osloví, představí výhody ONI system, a vše potřebné.
 3. NAM system, a.s. poskytne odměnu zákazníkovi nejdříve od kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém dojde ke splnění podmínky, že doporučený zákazník s námi uzavře smlouvu na využívání služeb GPS sledování vozidel a uhradí zboží. Odměna se započítá od příštího zúčtovacího období zákazníka.
 4. Nárok na plnění z této akce zaniká v případě, že se obchod neuskuteční do jednoho roku od předání doporučení nebo v případě, že při předání kontaktu již s doporučeným zákazníkem aktivně jednáme.
 5. NAM system, a.s. si vyhrazuje právo měnit kdykoliv v průběhu akce podmínky. Změna je vždy účinná okamžikem jejího zveřejnění na veřejných stránkách ONI system.

Povinnosti a práva zákazníka:

 1. Zákazník předá společnosti NAM system, a.s. kontakt na doporučeného zákazníka.
 2. Předání kontaktu proběhne vyplněním formuláře na https://www.onisystem.cz/kontakty/sluzby-zdarma/
 3. Kontaktem na doporučeného zákazníka se rozumí jeho IČ, název společnosti, jméno, příjmení, telefonický kontakt.
 4. Doporučený zákazník je od Zákazníka seznámen se skutečností, že předává jeho kontaktní informace naší společnosti.
 5. Zákazník není pro účely získání odměny nijak omezen počtem doporučení.

Vymezení pojmů Pro účely tohoto dokumentu se rozumí:

 1. „Zákazník“ je osoba, které využívá služby pro monitorování vozidel ONI system, k němuž využívá aktivní služby.
 2.  „Doporučený zákazník“ je osoba, která ke dni sjednání smlouvy o monitorování vozidla nemá uzavřenou žádnou jinou smlouvu se společností NAM system, a.s.
  Za doporučeného zákazníka pro účely těchto podmínek se považuje pouze takový subjekt, který se společností NAM system, a.s. sjedná smlouvu o poskytování služeb ONI system.
 3. „Odměna“ je 3 měsíce provozu zdarma.

 

Poskytnutím Odměny za doporučení nejsou dotčeny jiné poplatky.

5.12.2018

Máte na nás nějakou otázku? Chcete si zdarma vyzkoušet základní monitorování? Vyplňte následující informace a my se vám ozveme.

 • Vámi poskytnuté osobní údaje použijeme jen k vyřízení Vaší žádosti. Budeme je uchovávat po dobu nezbytnou k prokázání reakce na Vaši žádost. Více informací naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů pro obchodní partnery a další osoby.

Kontaktujte nás

NONSTOP dispečink
ONI system
+ 420 737 900 300

Obchodní oddělení
ONI system
+ 420 734 427 427

Účetní oddělení
ONI system
+ 420 553 036 753