MONITORING PŘEPRAVY

V situacích, kdy se často převáží kontejnery jinam, zajistíte včasné rozpoznání převozu na jiné než původně určené místo. Zamezíte tak vzniku zdržení a vícenákladů.

Kromě sledování polohy kontejnerů během převozu v reálném čase můžete také snadno zjistit celkovou ujetou vzdálenost a zkontrolovat správnost vyúčtování, čas dojezdu apod.

Kontaktujte nás

NONSTOP dispečink
ONI system
+ 420 737 900 300

Obchodní oddělení
ONI system
+ 420 734 427 427

Účetní oddělení
ONI system
+ 420 553 036 753