Identifikace a vážení popelnic

Cílem systému Efektivního odvozu komunálního odpadu (EOKO) je splnění legislativních požadavků pro nakládání s komunálním odpadem, řešení reklamací občanů a jejich informování, snížení ceny za odpad a v neposlední řadě motivace občana k ekologickému třídění odpadů. Obec je povinna jednou ročně informovat občany o odděleném sběru odpadů, možnostech minimalizace vzniku komunálních odpadů a nákladech na provoz odpadového hospodářství. Obec je také povinna zabezpečit třídění odpadů tak, aby množství oddělených recyklovatelných složek v roce 2025 činilo 60 % z celkové hmotnosti odpadu.

 

Jaké informace můžeme občanům publikovat?

– kolik daná čtvrť produkuje odpadu

– z jakých ulic se skládá

– kde jsou popelnice a kontejnery

– počet popelnic dle druhu odpadu

– množství separovaného odpadu v jednotlivých měsících

– poměr ke směsnému komunálnímu odpadu

– historii sběru a třídění odpadu

Jak zajistit vyšší úroveň třídění?

Rozdělíme město na čtvrtě, kde měříme výsledky třídění odpadu a publikujeme výsledky třídění na internetových stránkách města. Osvěta o třídění probíhá na školách, besedách s občany a při účtování poplatků.

Cílem je více třídit

Jeden občan vyprodukuje průměrně 351 kg komunálního odpadu. Pokud občan vytřídí o 5 % více, snížíme váhu komunálního odpadu o 17,5 kg.
A občanovi přináší snížení poplatku o částku za uložení odpadu na skládku.

 

Ke stažení: Katalog Efektivní odvoz komunálního odpadu (PDF, 6 MB)

Jaké informace EOKO poskytuje?

– každý týden se aktualizuje počet popelnic v terénu

– zobrazení nádob na mapě podle typu

– po každém svozu se aktualizuje poloha

– grafické rozmístění popelnic v mapách Google

– grafické rozmístění popelnic ve městě funguje i v mapách Seznamu, kde je vidět čísla popisné

– seznam vlastníků popelnic

– seznam popelnic podle evidenčních čísel

– datum nasazení popelnice (nasazení systému) a datum posledního výsypu

– datum – je možno přesouvat popelnice mezi sklady

– nové – v terénu – vyřazené

– kolik dané auto vysypalo neoznačených popelnic v zadaný den

– kde jsou neoznačené popelnice na mapě

– kdy auto bylo na skládce, kolik činil svoz, kolik provedli výsypů

– při zadání čísla popelnice vidíme posledních 10 výsypů a hmotnost

Spolehlivost

– spolehlivost načtení kódu nádoby je větší než 99 %

– spolehlivost určení výklopu u nádob bez štítku je větší než 99 %

 

mapa popelnic

Jak EOKO funguje

EOKO

Kontaktujte nás

NONSTOP dispečink
ONI system
+ 420 737 900 300

Obchodní oddělení
ONI system
+ 420 734 427 427

Účetní oddělení
ONI system
+ 420 553 036 753