Nejvyšší forma zabezpečení. Vozidlo je nepřetržitě 24 hodin denně hlídáno dispečinkem ONI system a napojeno na pult centrální ochrany.

Střežení vozidla 24 hodin denně, 365 dní v roce, 150 zásahových vozidel

Dispečer má k dispozici více než 150 zásahových vozidel rozmístěných po celém území České republiky. Poplachové zprávy jsou přenášené přes GSM/GPRS síť.

V případě odcizení lze objekt snadno dohledat.

Kontaktujte nás

NONSTOP dispečink
ONI system
+ 420 737 900 300

Obchodní oddělení
ONI system
+ 420 734 427 427

Účetní oddělení
ONI system
+ 420 553 036 753