VÝHODY POUŽÍVÁNÍ

Víte, co se s monitorovaným objektem děje, a to v reálném čase

Zobrazíte si historii zaznamenaných údajů

Můžete optimalizovat pohyb vozidel ve vymezeném nebo hlídaném areálu

Můžete monitorovat dodávky zboží a zjistit předpokládaný čas příjezdu na místo určení

Nastavením geografických zón pro pohyb a pravidel chování dostanete okamžité upozornění o vjezdu nebo výjezdu z definované zóny

Získáte důkazy o používání vozidla k nedovoleným účelům

V případě krádeže víte, kde se sledovaný objekt nachází

Díky údajům o čase a ujeté vzdálenosti získáte podklady pro vyúčtování příležitostných firemních jízd soukromým vozidlem

Zařízení je přenosné, dá se použít pro různá vozidla

Instalace je rychlá a velmi jednoduchá, data si zobrazíte v mobilní aplikaci odkudkoliv, kde jste online

Kontaktujte nás

NONSTOP dispečink
ONI system
+ 420 737 900 300

Obchodní oddělení
ONI system
+ 420 734 427 427

Účetní oddělení
ONI system
+ 420 553 036 753