Nezařazené

Napadlo by vás, že se dá pomocí GPS lokátoru hlídat i takový balík sena? 
I když to na první pohled nevypadá, seno je docela drahá záležitost. Cena jednoho balíku se pohybuje okolo 2000 Kč. Zloději to moc dobře vědí, 
a proto je často kradou. Jak proti zlodějům bojovat? GPS lokátor NCL 21 je v tomto případě ideální volbou. Nemusíte nic instalovat, lokátor stačí jednoduše vložit kamkoliv do balíku. Vy nemusíte nic řešit, můžete v klidu odejít a věnovat se svým záležitostem. Kdyby se někdo pokusil seno ukrást, okamžitě vám přijde upozornění a seno jednoduše dohledáte. To, že si seno hlídáte, se v okolí rychle rozkřikne a zloději si již 
na další krádeže netroufnou. V případě, že vlastníte několik desítek takových balíků, tak se už jedná o pořádnou úsporu, nemyslíte?

 

více +

NAM system, a.s. , U Pošty 1163/13, Havířov – Prostřední Suchá, PSČ 735 64, IČ 25862731 pořádá reklamní akci „Odměna za doporučení“ za dále stanovených podmínek:

Povinnosti a práva NAM system, a.s.:

 1. NAM system, a.s. poskytne odměnu zákazníkovi, který doporučí jiného zákazníka, jenž si koupí zboží a uzavře smlouvu na jedno a více vozidel s ONI system. Odměna za jedno vozidlo s ONI system jsou 3 měsíce provozu systému zdarma.  Počet měsíců se násobí počtem kusů zakoupených jednotek při prvnímu nákupu doporučeného zákazníka. 
 2. NAM system, a.s. doporučeného zákazníka osloví, představí výhody ONI system, a vše potřebné.
 3. NAM system, a.s. poskytne odměnu zákazníkovi nejdříve od kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém dojde ke splnění podmínky, že doporučený zákazník s námi uzavře smlouvu na využívání služeb GPS sledování vozidel a uhradí zboží. Odměna se započítá od příštího zúčtovacího období zákazníka.
 4. Nárok na plnění z této akce zaniká v případě, že se obchod neuskuteční do jednoho roku od předání doporučení nebo v případě, že při předání kontaktu již s doporučeným zákazníkem aktivně jednáme.
 5. NAM system, a.s. si vyhrazuje právo měnit kdykoliv v průběhu akce podmínky. Změna je vždy účinná okamžikem jejího zveřejnění na veřejných stránkách ONI system.

Povinnosti a práva zákazníka:

 1. Zákazník předá společnosti NAM system, a.s. kontakt na doporučeného zákazníka.
 2. Předání kontaktu proběhne vyplněním formuláře na https://www.onisystem.cz/kontakty/sluzby-zdarma/
 3. Kontaktem na doporučeného zákazníka se rozumí jeho IČ, název společnosti, jméno, příjmení, telefonický kontakt.
 4. Doporučený zákazník je od Zákazníka seznámen se skutečností, že předává jeho kontaktní informace naší společnosti.
 5. Zákazník není pro účely získání odměny nijak omezen počtem doporučení.

Vymezení pojmů Pro účely tohoto dokumentu se rozumí:

 1. „Zákazník“ je osoba, které využívá služby pro monitorování vozidel ONI system, k němuž využívá aktivní služby.
 2.  „Doporučený zákazník“ je osoba, která ke dni sjednání smlouvy o monitorování vozidla nemá uzavřenou žádnou jinou smlouvu se společností NAM system, a.s.
  Za doporučeného zákazníka pro účely těchto podmínek se považuje pouze takový subjekt, který se společností NAM system, a.s. sjedná smlouvu o poskytování služeb ONI system.
 3. „Odměna“ je 3 měsíce provozu zdarma.

 

Poskytnutím Odměny za doporučení nejsou dotčeny jiné poplatky.

5.12.2018

více +

KONTROLA A ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI ZÁVODŮ

Organizujete závody a potřebujete koordinovat jednotlivé lidi a vozidla v terénu? Chcete, aby návštěvníci akce viděli, kde aktuálně závodníci jedou? Potřebujete zkontrolovat, že závodníci dodržují předepsaná pravidla? Dejte jim GPS zařízení NCL 21. Ve webové a mobilní aplikaci jednoduše zobrazíte, kde se jednotliví soutěžící a organizační složky pohybují, a zkontrolujete projetou trasu a rychlost jízdy.

více +

Kontaktujte nás

NONSTOP dispečink
ONI system
+ 420 737 900 300

Obchodní oddělení
ONI system
+ 420 734 427 427

Účetní oddělení
ONI system
+ 420 553 036 753