NASTAVENÍM ZÓNY VÍTE, ŽE SE S KONTEJNEREM DĚJE NĚCO NEOBVYKLÉHO

Každý kontejner lze snadno automaticky hlídat. Je jeho používání vyhrazeno jen pro určité oblasti? Určete si ohraničené území a při jeho opuštění vám okamžitě pošleme informaci, že se s kontejnerem děje něco neobvyklého. Rozlište si oblasti barevně podle typu – sídlo společnosti, svozové místo apod. Dostávejte emaily nebo SMS zprávy o každém porušení nastavených pravidel. Na mapě vyznačte oblasti, které potřebujete hlídat a zapněte vyhodnocování některé z dostupných událostí:

Vjezd do vyznačené zóny

Výjezd z vyznačené zóny

Stání v zóně po dobu delší, než nastavenou

VÍTE, ŽE KONTEJNER VJEL DO VYZNAČENÉ ZÓNY

 

Vjezd do vyznačené zóny se vám bude hodit pro získání informace, že se kontejner ocitl v určený čas tam, kde má být. Jednoduše si zónu nastavte v místě, kde se pravidelně kontejner umisťuje nebo kam se sváží.

Zóna Vím, že kontejner je tam, kde ma byt

VÍTE, ŽE KONTEJNER OPUSTIL ZÓNU

U každého kontejneru si můžete automaticky nechat doručit upozornění vždy, když opustí vymezenou zónu pohybu. Smí se kontejner zavážet jen na území města? Nejezdíte nikdy mimo váš okres? Nastavte si ohraničené oblasti a při jejich opuštění vám okamžitě pošleme informaci, že se s kontejnerem děje něco neobvyklého.

kontejner opustil obec

VÍTE, ŽE KONTEJNER JE VE VYMEZENÉ OBLASTI PŘÍLIŠ DLOUHO

Stojí kontejnery dlouho bez vyvezení? Nebo už třetí den čekají, až je někdo zaveze zpět? S námi se o tom snadno dozvíte a můžete ihned řešit, proč tomu tak je.

Zlepšete obrátkovost kontejnerů, aby nevznikaly proluky v jejich nasazování do terénu.

Díky hlídání stání ve vymezené oblasti nad povolenou dobu dostanete obratem upozornění, u kterého kontejneru k těmto situacím dochází.

Zóny Kontejner stojí dlouho bez vyvezení

NASTAVENÍ ZÓN ZVLÁDNETE LEVOU ZADNÍ

V ONI system webové aplikaci si jednoduše oblast v mapě nakreslíte, nastavíte pro ni pravidlo a vyberete, zda chcete dostat informaci SMS nebo emailem. V textu emailu nebo SMS zprávy si vyberete, které z údajů se mají zobrazit: název kontejneru, název zóny, datum a čas vzniku události aj.

 

Kontaktujte nás

NONSTOP dispečink
ONI system
+ 420 737 900 300

Obchodní oddělení
ONI system
+ 420 734 427 427

Účetní oddělení
ONI system
+ 420 553 036 753