VÍTE, ŽE KONTEJNER JE VE VYMEZENÉ OBLASTI PŘÍLIŠ DLOUHO

Stojí kontejnery dlouho bez vyvezení? Nebo už třetí den čekají, až je někdo zaveze zpět? S námi se o tom snadno dozvíte a můžete ihned řešit, proč tomu tak je.

Zlepšete obrátkovost kontejnerů, aby nevznikaly proluky v jejich nasazování do terénu.

Díky hlídání stání ve vymezené oblasti nad povolenou dobu dostanete obratem upozornění, u kterého kontejneru k těmto situacím dochází.

Zóny Kontejner stojí dlouho bez vyvezení

Kontaktujte nás

NONSTOP dispečink
ONI system
+ 420 737 900 300

Obchodní oddělení
ONI system
+ 420 734 427 427

Účetní oddělení
ONI system
+ 420 553 036 753