ZÍSKANÁ DATA MŮŽETE VYUŽÍT VE VAŠEM INFORMAČNÍM SYSTÉMU

 

Data získaná z GPS jednotek ONI system mohou účelně sloužit nejen uvnitř aplikací ONI system, ale i k dalšímu zpracování v externích aplikacích. Všechna svá data si tam můžete snadno převést přes API rozhraní kamkoliv potřebujete a dále s nimi pracovat podle vlastního uvážení.

Dokonce můžete vybrané části hardware ovládat, např. navigace Garmin.

 

Možnosti využití:

Optimalizace dopravy – propočet optimální trasy pro provádění údržby podle počtu aut, druhu nákladu, váhy a míst nakládky a vykládky

Externí fakturace služeb – zjištěná data se integrují do fakturačního systému firmy či města

Zobrazení dat v dispečinku zákazníka (technické služby)

Řízení dopravy uvnitř areálu – hlídání neoprávněné manipulace s nákladem, nakládky a vykládky na rampě

Napojení na specializované aplikace 3. stran – účetní systémy, výkaznictví posypového materiálu

Online mapy pro řidiče a občany – silnice s provedenou zimní údržbou, přehledy posekaných ploch, vyčištěné ulice

Kontaktujte nás

NONSTOP dispečink
ONI system
+ 420 737 900 300

Obchodní oddělení
ONI system
+ 420 734 427 427

Účetní oddělení
ONI system
+ 420 553 036 753