Identifikace a vážení popelnic

Cílem systému Efektivního odvozu komunálního odpadu (EOKO) je splnění legislativních požadavků pro nakládání s komunálním odpadem, řešení reklamací občanů a jejich informování, snížení ceny za odpad a v neposlední řadě motivace občana k ekologickému třídění odpadů. Obec je povinna jednou ročně informovat občany o odděleném sběru odpadů, možnostech minimalizace vzniku komunálních odpadů a nákladech na provoz odpadového hospodářství. Obec je také povinna zabezpečit třídění odpadů tak, aby množství oddělených recyklovatelných složek v roce 2025 činilo 60 % z celkové hmotnosti odpadu.

 

Jaké informace můžeme občanům publikovat?

– kolik daná čtvrť produkuje odpadu

– z jakých ulic se skládá

– kde jsou popelnice a kontejnery

– počet popelnic dle druhu odpadu

– množství separovaného odpadu v jednotlivých měsících

– poměr ke směsnému komunálnímu odpadu

– historii sběru a třídění odpadu

Jak zajistit vyšší úroveň třídění?

Rozdělíme město na čtvrtě, kde měříme výsledky třídění odpadu a publikujeme výsledky třídění na internetových stránkách města. Osvěta o třídění probíhá na školách, besedách s občany a při účtování poplatků.

Cílem je více třídit

Jeden občan vyprodukuje průměrně 351 kg komunálního odpadu. Pokud občan vytřídí o 5 % více, snížíme váhu komunálního odpadu o 17,5 kg.
A občanovi přináší snížení poplatku o částku za uložení odpadu na skládku.

 

Ke stažení: Katalog Efektivní odvoz komunálního odpadu (PDF, 6 MB)

Kontaktujte nás

NONSTOP dispečink
ONI system
+ 420 737 900 300

Obchodní oddělení
ONI system
+ 420 734 427 427

Účetní oddělení
ONI system
+ 420 553 036 753