NASTAVENÍM ZÓNY VÍTE, ŽE SE S AUTEM DĚJE NĚCO NEOBVYKLÉHO

Každé vozidlo můžete automaticky hlídat. Jezdíte s autem pouze v určité oblasti? Určete si ohraničené území a při jeho opuštění vám okamžitě pošleme informaci, že se s autem děje něco neobvyklého. Rozlište si oblasti barevně podle typu – sídlo firmy, domov apod. Dostávejte emaily nebo SMS zprávy o každém porušení nastavených pravidel. Na mapě vyznačte oblasti, které potřebujete hlídat a zapněte vyhodnocování některé z dostupných událostí:

Vjezd do vyznačené zóny

Výjezd z vyznačené zóny

Překročení nastaveného limitu rychlosti pro konkrétní zónu

Stání v zóně po dobu delší, než nastavenou

VÍTE, ŽE VOZIDLO VJELO DO VYZNAČENÉ ZÓNY

Vjezd do vyznačené zóny se vám bude hodit pro získání informace, že je vaše technika v určený čas tam, kde má být. Jednoduše si zónu nastavte v místě, kde má každý stroj své pracoviště, kde sídlí vaše firma nebo na sídlo zákazníka, kde se vozidlo dobíjí nebo doplňuje palivo, apod.

Zóny Vozidlo je na pracovišti včas

Zóny Vím, když řidiči jezdí tam, kde nemají co dělat

VÍTE, ŽE VOZIDLO ZE ZÓNY VYJELO

U každého vozidla můžete automaticky dostávat informaci vždy, když opustí vymezenou zónu pohybu. Jsou přesně oblasti, kde se smí dané vozidlo pohybovat? Nastavte si ohraničené oblasti a při jejich opuštění vám okamžitě pošleme informaci, že se s vozidlem děje něco neobvyklého.

Zóny Vím, že vozidlo opustilo areál

HLÍDÁTE SI BEZPEČNOU RYCHLOST V ZÓNĚ

Pletou si vaši řidiči a strojníci techniku se závodním autem? Díky automatickému hlídání rychlosti v zóně se dozvíte o každém překročení vámi nastavené rychlosti. Získáte tak nástroj, díky kterému můžete významně zlepšit jejich chování a zvýšit významně bezpečnost práce. Kontrolujte překračování rychlosti například v oblasti s četným výskytem dalších osob, nebo častým výskytem jiných vozidel. Dodržuje se při průjezdu bezpečná rychlost?

Zóny Vozidlo překračuje rychlost

VÍTE, ŽE VOZIDLO BYLO VE VYMEZENÉ OBLASTI PŘÍLIŠ DLOUHO

Stojí vozidla během pracovního dne dlouho na jednom místě, místo aby jezdila? S námi se o tom snadno dozvíte a můžete ihned řešit, proč tomu tak je.
Zlepšete chování zaměstnanců, kteří na obědě tráví příliš mnoho času. Nebo zavčas zjistěte, že je potřeba řešit dopravní zácpu v nakládacím depu.
Díky hlídání stání ve vymezené oblasti nad povolenou dobu dostanete obratem upozornění, u kterého stroje k těmto situacím dochází.

Zóny Řidiči se zdrželi na nákladce

Zóny Tráví vaši zaměstnanci hodně času na obědě

NASTAVENÍ ZÓN ZVLÁDNETE LEVOU ZADNÍ

V ONI system webové aplikaci si jednoduše oblast v mapě nakreslíte, nastavíte pro ni pravidlo a vyberete, zda chcete dostat informaci SMS nebo emailem. V textu emailu nebo SMS zprávy si vyberete, které z údajů se mají zobrazit: jméno řidiče, vozidlo, název zóny, rychlost, datum a čas vzniku události. 

 

Kontaktujte nás

NONSTOP dispečink
ONI system
+ 420 737 900 300

Obchodní oddělení
ONI system
+ 420 734 427 427

Účetní oddělení
ONI system
+ 420 553 036 753