Novinky a úpravy SPZ softwaru pro rok 2018

 

Cestovní náhrady – kopie cestovních příkazů i pro spolucestující

Nová funkce v softwaru dokáže rychle a efektivně vytvořit kopii cestovních příkazů a vyúčtování pro spolucestující, kteří s vámi jeli na pracovní cestu. Dalším aktualizacím prošli i statistiky cestovních náhrad – například, dny, kdy byl zaměstnanec na služební cestě a počty dnů v jednotlivých státech, a jiné.

Kalkulace zakázek

Korekturou prošla i kniha jízd – aktuálně zde najdete funkci pro přepočet nákladů na zakázku. Například, když se v jeden den uskuteční několik jízd na různé zakázky, lze nově náklady jednoduše přepočítat podle poměru a ujeté kilometry rovnoměrně rozložit mezi všechny zakázky.

Limity ujetých kilometrů

Mezi nové funkce patří i kontrola soukromě ujetých kilometrů a limit pro nájezd soukromých kilometrů, který nastavíte v kartě uživatele. Přehled „Limity“ pak poskytne okamžité informace o ujetých kilometrech každého uživatele. Přímo z přehledu lze vytisknout „Vyúčtování soukromě ujetých kilometrů“ hromadně pro všechny vozidla, která řidič v daném měsíci použil.

Rezervace na vozidla

V rezervační tabulce byly důležitým způsobem rozšířené možnosti úpravy již vytvořené žádosti. Aktuálně je možně měnit všechny parametry na vytvořenou rezervaci, včetně změny vozidla. Tyto úpravy se týkají i již schválené rezervace (tudíž není potřebné rezervaci smazat a vytvořit novou). Všechny původní kontrolní funkce zůstali zachovány (nelze mít dvě rezervace na jedno vozidlo a stejný čas).

Statistika „Zbytky v nádrži“

K statistikám a přehledům o provozu a nákladech nově přibyli „PHM zbytky“. Tyto statistiky poskytují kompletní přehled o zůstatcích pohonných hmot v nádržích (v litrech nebo v korunách, s DPH nebo bez a rozdělené na benzín a naftu), a zároveň i o tom, kolik PHM bylo v daném období nakoupeno a spotřebováno.

Cestovní náhrady – zadávaní nákladů

Ve vyúčtování služebných cest je nově rozšíření o možnost zadávat výdaje spojené s pracovní cestou výběrem ze seznamu předem připravených položek. Při tomto způsobu evidence nákladů nemůže uživatel vložit do vyúčtování jiný náklad, než schválený. Seznam nákladů může připravit uživatel s oprávněním správy SPZ.  Tento způsob zadávání nákladů urychlí samotné zpracování cestovních náhrad, zamezí chybám při zadávání a zrychlí případnou kontrolu vyúčtování služebních cest.

Kontaktujte nás

NONSTOP dispečink
ONI system
+ 420 737 900 300

Obchodní oddělení
ONI system
+ 420 734 427 427

Účetní oddělení
ONI system
+ 420 553 036 753