NASTAVENÍM ZÓN ZKONTROLUJETE DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL

Přimět řidiče, aby dodržovali dohody o používání vozidel, je někdy obtížné. Určete si geografické zóny a nastavte pro ně pravidla. Rozlište si je barevně podle typu – pracoviště, sídlo firmy apod. Dostávejte emaily nebo SMS zprávy o každém porušení pravidel. Nechte kontrolu chování zaměstnanců na ONI system. Na mapě označte oblasti, které potřebujete hlídat, a zapněte vyhodnocování některé z dostupných událostí:

 

Vjezd do vyznačené zóny

Výjezd z vyznačené zóny

Překročení nastaveného limitu rychlosti pro konkrétní zónu

Stání v zóně po dobu delší, než nastavenou

Kontaktujte nás

NONSTOP dispečink
ONI system
+ 420 737 900 300

Obchodní oddělení
ONI system
+ 420 734 427 427

Účetní oddělení
ONI system
+ 420 553 036 753