NASTAVENÍM ZÓN ZKONTROLUJETE DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL

Přimět řidiče, aby dodržovali dohody o používání vozidel, je někdy obtížné. Určete si geografické zóny a nastavte pro ně pravidla. Rozlište si je barevně podle typu – pracoviště, sídlo firmy apod. Dostávejte emaily nebo SMS zprávy o každém porušení pravidel. Nechte kontrolu chování zaměstnanců na ONI system. Na mapě označte oblasti, které potřebujete hlídat, a zapněte vyhodnocování některé z dostupných událostí:

 

Vjezd do vyznačené zóny

Výjezd z vyznačené zóny

Překročení nastaveného limitu rychlosti pro konkrétní zónu

Stání v zóně po dobu delší, než nastavenou

VÍTE, ŽE VOZIDLO VJELO DO VYZNAČENÉ ZÓNY

Vjezd do vyznačené zóny se vám bude hodit pro získání informace, že vozidlo je v určený čas tam, kde má být. Jednoduše si zónu nastavte v místě, kde máte pracoviště, kde sídlí vaše firma nebo kde bydlíte, apod. Pokud máte automatickou příjezdovou bránu, tak správným přesměrováním SMS zprávy „vjezd do zóny“ si ji můžete nechat automaticky otevírat.

Zóny automatické otevírání brány

Zóny - Manželka ví, že za 15 minut jsem doma

Zóny - vím, že zaměstnanci chodí v pracovní době hrát tenis

VÍTE, ŽE VOZIDLO ZE ZÓNY VYJELO

Necháváte přes noc auta na konkrétním parkovišti? Nastavte si zónu na obvyklé místo parkování a vyberte časové rozmezí, kdy je běžně auto zaparkované. Když auto během této doby zónu opustí, obratem se o tom dozvíte.

Mají se vaše vozidla pohybovat pouze v přesně určené oblasti? Nechcete, aby oblast opouštěla? Typickým příkladem jsou vozidla na staveništi. Odhalte situace, kdy zaměstnanci jezdí dělat fušky.

Zóny - Vím, že zaměstnanci dělají fušky

Zóny - vím, že auto opustilo parkoviště

HLÍDÁTE DODRŽOVÁNÍ RYCHLOSTI V ZÓNĚ

Pletou si vaši řidiči firemní auto se závodním speciálem? Díky automatickému hlídání rychlosti v zóně se dozvíte o každém překročení vámi nastavené rychlosti. Získáte tak nástroj, díky kterému můžete významně zlepšit chování řidičů za volantem. Kontrolujte občas překračování rychlosti například v průmyslovém areálu. Dodržují vozidla při průjezdu bezpečnou rychlost?

Kontrola maximální rychlosti v zóně ONI system

VÍTE, ŽE VOZIDLO BYLO VE VYMEZENÉ OBLASTI PŘÍLIŠ DLOUHO

Dodáváte zboží svým pravidelným odběratelům? Platíte penále, když vozidla nevyloží zboží na určených místech včas? Nastavte si maximální dobu, za kterou by měli mít řidiči zboží vyloženo. Přijela auta včas a odběratel nezajistil volnou rampu k vyložení? Nechte si poslat zprávu a situaci řešte.

Máte stanovenou obědovou přestávku a místa, kam jezdí zaměstnanci na oběd? Zlepšete chování zaměstnanců, kteří na obědě tráví příliš mnoho času.

Díky hlídání stání ve vymezené oblasti nad povolenou dobu dostanete obratem upozornění, u kterého vozidla k těmto situacím dochází.

Zóny - příliš dlouhá doba na naložení nebo vyložení zboží

Zóny - tráví vaši zaměstnanci příliš dlouhou dobu na obědě? Řešte to

NASTAVENÍ ZÓN ZVLÁDNETE LEVOU ZADNÍ

V ONI system webové aplikaci si jednoduše oblast v mapě nakreslíte, nastavíte pro ni pravidlo a vyberete, zda chcete dostat informaci SMS nebo emailem. V textu emailu nebo SMS zprávy si vyberete, které z údajů se mají zobrazit: jméno řidiče, vozidlo, název zóny, rychlost, datum a čas vzniku události. 

 

Kontaktujte nás

NONSTOP dispečink
ONI system
+ 420 737 900 300

Obchodní oddělení
ONI system
+ 420 734 427 427

Účetní oddělení
ONI system
+ 420 553 036 753