NASTAVENÍM ZÓNY VÍTE, ŽE SE S AUTEM DĚJE NĚCO NEOBVYKLÉHO

Každé vozidlo můžete automaticky hlídat. Jezdíte s autem pouze v určité oblasti? Určete si ohraničené území a při jeho opuštění vám okamžitě pošleme informaci, že se s autem děje něco neobvyklého. Rozlište si oblasti barevně podle typu – sídlo firmy, domov apod. Dostávejte emaily nebo SMS zprávy o každém porušení nastavených pravidel. Na mapě vyznačte oblasti, které potřebujete hlídat a zapněte vyhodnocování některé z dostupných událostí:

Vjezd do vyznačené zóny

Výjezd z vyznačené zóny

Překročení nastaveného limitu rychlosti pro konkrétní zónu

Stání v zóně po dobu delší, než nastavenou

VÍTE, ŽE VOZIDLO VJELO DO VYZNAČENÉ ZÓNY

Vjezd do vyznačené zóny se vám bude hodit pro získání informace, že vozidlo je v určený čas tam, kde má být. Jednoduše si zónu nastavte v místě, kde máte pracoviště, kde sídlí vaše firma nebo na sídlo zákazníka, kam pravidelně jezdíte, apod.

Zóny vím, že vozidlo dojelo do depa ONI system

VÍTE, ŽE VOZIDLO ZE ZÓNY VYJELO

U každého vozidla můžete automaticky dostávat informaci vždy, když opustí vymezenou zónu pohybu. Parkujete na vymezených parkovištích? Nejezdíte nikdy mimo váš kraj? Nastavte si ohraničené oblasti a při jejich opuštění vám okamžitě pošleme informaci, že se s vozidlem děje něco neobvyklého.

Zóny Autobus není na parkovišti, neukradl ho někdo? ONI system

HLÍDÁTE DODRŽOVÁNÍ RYCHLOSTI V ZÓNĚ

Pletou si vaši řidiči firemní auto se závodním speciálem? Díky automatickému hlídání rychlosti v zóně se dozvíte o každém překročení vámi nastavené rychlosti. Získáte tak nástroj, díky kterému můžete významně zlepšit chování řidičů za volantem. Kontrolujte občas překračování rychlosti například v průmyslovém areálu. Dodržují vozidla při průjezdu bezpečnou rychlost?

Kontrola maximální rychlosti v zóně ONI system

VÍTE, ŽE VOZIDLO BYLO VE VYMEZENÉ OBLASTI PŘÍLIŠ DLOUHO

Stojí vozidla během pracovního dne dlouho na jednom místě, místo aby jezdila? S námi se o tom snadno dozvíte a můžete ihned řešit, proč tomu tak je.

Máte stanovenou obědovou přestávku a místa, kam jezdí zaměstnanci na oběd? Zlepšete chování zaměstnanců, kteří na obědě tráví příliš mnoho času.

Díky hlídání stání ve vymezené oblasti nad povolenou dobu dostanete obratem upozornění, u kterého vozidla k těmto situacím dochází.

Zóny proč je tak dlouho auto v opravně? ONI system

NASTAVENÍ ZÓN ZVLÁDNETE LEVOU ZADNÍ

V ONI system webové aplikaci si jednoduše oblast v mapě nakreslíte, nastavíte pro ni pravidlo a vyberete, zda chcete dostat informaci SMS nebo emailem. V textu emailu nebo SMS zprávy si vyberete, které z údajů se mají zobrazit: jméno řidiče, vozidlo, název zóny, rychlost, datum a čas vzniku události. 

 

Kontaktujte nás

NONSTOP dispečink
ONI system
+ 420 737 900 300

Obchodní oddělení
ONI system
+ 420 734 427 427

Účetní oddělení
ONI system
+ 420 553 036 753