NASTAVENÍM ZÓNY VÍTE, ŽE SE S AUTEM DĚJE NĚCO NEOBVYKLÉHO

Každé vozidlo můžete automaticky hlídat. Jezdíte s autem pouze v určité oblasti? Určete si ohraničené území a při jeho opuštění vám okamžitě pošleme informaci, že se s autem děje něco neobvyklého. Rozlište si oblasti barevně podle typu – sídlo firmy, domov apod. Dostávejte emaily nebo SMS zprávy o každém porušení nastavených pravidel. Na mapě vyznačte oblasti, které potřebujete hlídat a zapněte vyhodnocování některé z dostupných událostí:

Vjezd do vyznačené zóny

Výjezd z vyznačené zóny

Překročení nastaveného limitu rychlosti pro konkrétní zónu

Stání v zóně po dobu delší, než nastavenou

VÍTE, ŽE VOZIDLO VJELO DO VYZNAČENÉ ZÓNY

Vjezd do vyznačené zóny se vám bude hodit pro získání informace, že vozidlo je v určený čas tam, kde má být. Jednoduše si zónu nastavte v místě, kde máte pracoviště, kde sídlí vaše firma nebo na sídlo zákazníka, kam pravidelně jezdíte, apod.

Zóny Readymix vozidlo se není na parkovišti ONI system

Zóny kontrola pohybu osob na staveništi ONI system

VÍTE, ŽE VOZIDLO ZE ZÓNY VYJELO

U každého vozidla můžete automaticky dostávat informaci vždy, když opustí vymezenou zónu pohybu. Parkujete na vymezených parkovištích? Nejezdíte nikdy mimo váš kraj? Nastavte si ohraničené oblasti a při jejich opuštění vám okamžitě pošleme informaci, že se s vozidlem děje něco neobvyklého.

Zóny - auto není na parkovišti, nedělají zaměstnanci fušky? ONI system

HLÍDÁTE DODRŽOVÁNÍ RYCHLOSTI V ZÓNĚ

Pletou si vaši řidiči firemní auto se závodním speciálem? Díky automatickému hlídání rychlosti v zóně se dozvíte o každém překročení vámi nastavené rychlosti. Získáte tak nástroj, díky kterému můžete významně zlepšit chování řidičů za volantem. Kontrolujte občas překračování rychlosti například v průmyslovém areálu. Dodržují vozidla při průjezdu bezpečnou rychlost?

Kontrola maximální rychlosti v zóně ONI system

VÍTE, ŽE VOZIDLO BYLO VE VYMEZENÉ OBLASTI PŘÍLIŠ DLOUHO

Stojí vozidla během pracovního dne dlouho na jednom místě, místo aby jezdila? S námi se o tom snadno dozvíte a můžete ihned řešit, proč tomu tak je.

Máte stanovenou obědovou přestávku a místa, kam jezdí zaměstnanci na oběd? Zlepšete chování zaměstnanců, kteří na obědě tráví příliš mnoho času.

Díky hlídání stání ve vymezené oblasti nad povolenou dobu dostanete obratem upozornění, u kterého vozidla k těmto situacím dochází.

Zóny nejsou vaši zaměstnanci dlouho na obědě? ONI system

NASTAVENÍ ZÓN ZVLÁDNETE LEVOU ZADNÍ

V ONI system webové aplikaci si jednoduše oblast v mapě nakreslíte, nastavíte pro ni pravidlo a vyberete, zda chcete dostat informaci SMS nebo emailem. V textu emailu nebo SMS zprávy si vyberete, které z údajů se mají zobrazit: jméno řidiče, vozidlo, název zóny, rychlost, datum a čas vzniku události. 

 

Kontaktujte nás

NONSTOP dispečink
ONI system
+ 420 737 900 300

Obchodní oddělení
ONI system
+ 420 734 427 427

Účetní oddělení
ONI system
+ 420 553 036 753