Ve webové aplikaci ONI system jsme rozšířili možnosti sestav pro sledování spotřeby paliva. V nabídce Správce najdete novou záložku Statistiky PHM. Do ní jsme sdružili všechny podstatné informace, které lze z našich GPS jednotek získat s využitím některého ze způsobů čtení informací o spotřebě paliva a/nebo zůstatku paliva v nádrži. Sestavy jsou k dispozici pro všechny Objekty bez omezení. Podmínkou správné funkčnosti je nainstalování systému čtení dat o palivu (spotřeba, hladina v nádrži, permitivita aj.).

Detailní návod pro používání jednotlivých sestav najdete po přihlášení do webové aplikace ONI system v nabídce Nápověda > Nápověda > Uživatelská příručka pro záložku Statistiky PHM.

Zpět na seznam aktualit

Kontaktujte nás

NONSTOP dispečink
ONI system
+ 420 737 900 300

Obchodní oddělení
ONI system
+ 420 734 427 427

Účetní oddělení
ONI system
+ 420 553 036 753