Snižte náklady na provoz vozidel

Zaměstnáváte dobré řidiče, kteří se chovají k vozidlům zodpovědně? ONI Ekonomika provozu je komplexní nástroj pro dohled nad provozem vozidla. Podívejte se, jak vaši řidiči s vozidly zachází. Díky sledování několika parametrů můžete snížit náklady a zlepšit chování vašich řidičů za volantem. U každého vozidla si nastavte optimální a maximální parametry sledovaných provozních stavů. ONI system automaticky vyhodnotí, kde došlo k jejich překročení.

Podívejte se na náklady na provoz jednotlivých vozidel. Určete vozidla a řidiče, kteří vykazují trvale větší náklady oproti průměru a situaci řešte.

 

Sledované provozní stavy:

Stání na volnoběh na delší než povolenou dobu

Chod přídavného topení při vyšší než povolené teplotě

Chod přídavného topení během jízdy se zahřátým motorem

Překračování povolené rychlosti

Přetáčení motoru nad nastavený limit otáček

Zvýšená spotřeba paliva

Náhlý úbytek paliva v nádrži

Ekonomika provozu ONI system

Mějte přehled o plnění úkolů jak vozidel, tak jejich nástaveb

Zkontrolujte si celodenní práci vozidel a jejich nástaveb. Plnění úkolů se sleduje automaticky, nezávisle na vůli obsluhy. Data získaná z vozidla jsou tak maximálně spolehlivá. Díky porovnání plánu s realitou snadno ověříte, zda zaměstnanci opravdu pracují tak, jak mají.

 

Výhody řešení:

 

Monitorujete jakoukoliv činnosti vozidla, stroje nebo nástavby

Zaznamenáte nejen co vozidlo dělalo, ale i kde a kdy přesně a jakou vzdálenost během aktivity ujelo

Každou trasu si můžete zpětně přehrát a ověřit si, co se dělo

Získáte podklady pro řešení reklamací neprovedených služeb

Data jsou k dispozici i roky zpětně

Za málo peněz získáte nástroj k řízení zaměstnanců

 

Kontaktujte nás

NONSTOP dispečink
ONI system
+ 420 737 900 300

Obchodní oddělení
ONI system
+ 420 734 427 427

Účetní oddělení
ONI system
+ 420 553 036 753