NASTAVENÍM ZÓN SI ZJEDNODUŠÍTE DOHLED

U každého trackeru si můžete snadno zjednodušit přehled nad celodenním pohybem jeho nositele. Určete si ohraničené území, kde se pravidelně má nebo nemá vyskytovat. Při každém překročení vymezené oblasti vám okamžitě pošleme informaci, že se tak stalo.

Rozlište si oblasti barevně podle typu – sídlo společnosti, služebna, škola, domov apod. Dostávejte emaily, SMS zprávy nebo push notifikace (pro mobilní aplikaci) o každém porušení nastavených pravidel. Na mapě vyznačte oblasti, které potřebujete hlídat a zapněte vyhodnocování některé z dostupných událostí:

vstup do vyznačené zóny

opuštění vyznačené zóny

stání v zóně po dobu delší, než nastavenou

U KAŽDÉ ZÓNY ZÍSKÁTE RYCHLE POTŘEBNÉ INFORMACE

Událost „vjezd do zóny“ vám bude pomáhat získat klid v duši. Díky ní víte, že osoba je v určený čas tam, kde má být. Jednoduše si zónu nastavte v místě, kde je její pracoviště, škola, místo bydliště apod.

Má se sledovaná osoba pohybovat v určený čas jen ve vymezeném prostoru? Nezáleží na tom, jak je velký. Ať už to je útěk ze školy, opuštění místa pracoviště nebo nenadálá událost nejvyšší nouze – nastavením výjezdu ze zóny se obratem dozvíte, že došlo k nežádoucímu opuštění hlídané oblasti.

A když se potýkáte s lenošivými zaměstnanci, kteří nevykonávají svou práci dobře, může vám pomoct hlídání stání v  zóně. Když se tracker nebude déle než nastavenou dobu hýbat, dáme vám vědět, že si máte aktivitu sledované osoby zkontrolovat.

 

zajmovy krouzek zony

Zóny kontrola pohybu osob na staveništi ONI system

NASTAVENÍ ZÓN ZVLÁDNETE LEVOU ZADNÍ

V ONI system webové aplikaci si jednoduše oblast v mapě nakreslíte, nastavíte pro ni pravidlo a vyberete, zda chcete dostat informaci SMS, emailem nebo push notifikací do mobilního zařízení. V textu zprávy si sami určíte, jaké údaje se mají zobrazit: např. název trackeru, název zóny, rychlost, datum a čas vzniku události apod.

Kontaktujte nás

NONSTOP dispečink
ONI system
+ 420 737 900 300

Obchodní oddělení
ONI system
+ 420 734 427 427

Účetní oddělení
ONI system
+ 420 553 036 753